Om

Horn Skinn

Garving - Beredning - Salg av skinnprodukter

Edy Pigato eier og driver Horn Skinn.

Han er født og oppvokst i Brasil, men har bodd på Horn i Brønnøysund med sin familie siden 1993. 

Internasjonalt samarbeid

Horn Skinn har i tillegg til virksomheten på Horn i Brønnøy, også utstrakt virksomhet i både Brasil og Portugal. I Brasil er Horn Skinn en del av ”Couro exoticos”, der vi jobber med garving og produktutvikling med skinn av slanger, krokodiller, struts og fisk.


Decorpele i Portugal har vært en nær samarbeidspartner side 1999, og står for 80 % av produksjonen av importerte skinn- og lærprodukter ved HornSkinn. De kan spesiallage nesten hva som helst på bestilling. Ta kontakt med oss dersom du vil drøfte mulighetene til å få laget drømmegulvteppet, f.eks.


Pigato Products

Andre produkter som i dag er del av Pigatos virksomhet er import og salg av steinovner, flis og skifer. Egne nettsider under pigato.no er også under utarbeidelse.Presentasjon

Horn Skinn er et enmannsforetak, drevet av Eloede (Edy) Pigato. Horn Skinn både garver og bereder skinn, samt importerer og selger skinnprodukter. Bedriften ligger idyllisk til på Horn, helt nord i Brønnøy kommune, og er en del av drifta på gårdsbruket Horn Lille, der det ellers oppdrettes storfe.


Kort historikk

Horn Skinn startet produksjon av skinn i 1998 med ca 1000 lammeskinn per sesong. Idag ligger produksjonen på ca 7000-8000 skinn per sesong.


Den første produksjonsbygningen ble bygd i 1998, og var på ca 200 kvm. Den 9. desember 2012 brant den ned til grunnen, og alt gikk tapt. Nytt bygg ble satt opp våren 2015, og er et laftet tømmerbygg, importert fra Latvia.Priser

Horn Skinn har mottatt to priser.


Nordland fylkes Bygdeutviklingpris (BU-prisen) for 1998.

  Juryen la spesielt vekt på at bedriften går inn for å ta vare på lokale ressurser.


Brønnøy kommunes Næringspris for 1998.

Tildelt for å bidra til å skape nye arbeidsplasser.

(Bildet av gården, øverst på startsiden, er utsnitt av et maleri, malt av Knut Elveland, Brønnøy.  Maleriet var en del av  Brønnøy kommunes Næringspris.)