Skinntrykk

Horn Skinn

Garving - Beredning - Salg av skinnprodukter

Skinntrykk på bestilling


Ønsker du å få trykket noe?

Linker til andre sider

Det er mange som driver med skinntrykk i en eller annen form, og noen av dem publiserer bilder og beskrivelser på blogger og nettsider.

(Tips oss dersom du vet om flere?)Skinntrykk

I gamle dager var det vanlig å bruke skinnfeller for å varme seg i brisker og benker, og det finnes mange eksempler på flotte skinnfeller som var dekorert med symboler.


I nyere tid er disse gamle teknikkene kommet til heder og verdighet igjen, da det er flere og flere som lærer seg dette tradisjonsrike håndverket.

Skinntrykk i dagSkinnt


Nordnorsk pensjonistskoleHorn Skinn startet produksjon av skinn i 1998 med ca 1000 lammeskinn per sesong. Idag ligger produksjonen på ca 7000-8000 skinn per sesong.


Den første produksjonsbygningen ble bygd i 1998, og var på ca 200 kvm. Den 9. desember 2012 brant den ned til grunnen, og alt gikk tapt. Nytt bygg er under oppføring, og offisiell åpning forventes i løpet av våren 2015. Mer om dette, inkludert bilder, vil komme etter hvert.

Priser

Horn Skinn har mottatt to priser.


Nordland fylkes Bygdeutviklingpris (BU-prisen) for 1998.

  Juryen la spesielt vekt på at bedriften går inn for å ta vare på lokale ressurser.


Brønnøy kommunes Næringspris for 1998. Tildelt for å bidra til å skape nye arbeidsplasser.

    (Bildet av gården, øverst på startsiden, er utsnitt av et maleri, malt av Knut Elveland, Brønnøy.  Maleriet var en del av  Brønnøy kommunes Næringspris.)